Fiscale tegemoetkomingen voor innovatieve ondernemers | 17 december 2014

 

Fiscale tegemoetkomingen voor innovatieve ondernemers

Het ondernemerschap wordt door de Nederlandse overheid gestimuleerd. Zelfstandige ondernemers hebben onder voorwaarden recht op de zelfstandigen- en startersaftrek, de MKB-winstvrijstelling en Fiscale Oudedagsreserve. Ondernemers kunnen zakelijke kosten in aftrek brengen, willekeurig afschrijven, gebruik maken van diverse doorschuiffaciliteiten in het geval ze hun onderneming over willen dragen, extra aftrek bij investeringen, etcetera.

In het geval de ondernemer is aan te merken als innovatief ondernemer komen hier bovenop nog een aantal extra zeer interessante fiscale stimuleringsmaatregelen. In deze en de volgende nieuwsberichten wil ik op enkele van deze maatregelen nader ingaan. Het betreft hier de volgende faciliteiten:

  • De Wet ter Bevordering van Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO);
  • De Research en Development Aftrek (RDA);
  • De innovatiebox;
  • De Energie Investerings Aftrek en Milieu Investerings Aftrek (EIA en MIA) en Vamil;

De eerste twee regelingen worden uitgevoerd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken.
De innovatiebox is een onderdeel van de aangifte vennootschapsbelasting en wordt daarmee beoordeeld door de Belastingdienst. Hier is de WBSO vaak ook belangrijk, omdat de vergunning een voorwaarde kan zijn om de innovatiebox toe te mogen passen.
De onder punt vier genoemde regelingen vormen extra aftrekmogelijkheden op de winst en een mogelijkheid versneld te kunnen afschrijven op bepaalde investeringen. Om gebruik te kunnen maken van deze regelingen moet een aanvraag gedaan worden bij (ook weer) de RVO.nl.

Via deze fiscale regelingen stimuleert het ministerie van economische zaken ondernemers om meer te investeren in onderzoek en energie- en milieuvriendelijke ontwikkelingen. Hiermee wil het ministerie bijdragen aan meer innovatievermogen en een stevigere concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven (al dan niet in het MKB).

Wat zijn de voordelen van de regelingen?

  • Met de WBSO wordt een tegemoetkoming gegeven in de af te dragen loonheffing en bij zelfstandigen een extra aftrekpost. Tot € 250.00 loonsom is de tegemoetkoming 35% en daarboven 14%. Voor zelfstandigen is de aftrekpost ruim € 12.000.
  • De RDA geeft u recht op een aftrek van 60% bovenop de kosten (niet zijnde personeelskosten) die u maakt ten behoeve van de ontwikkeling van innovatieve diensten en/of producten.
  • De voordelen die in de innovatiebox vallen worden niet belast naar het normale tarief van 20/25% in de vennootschapsbelasting, maar tegen 5%.
  • De EIA levert u een extra aftrekpost op van 41,5% bovenop de investering. Bij de MIA zijn er drie percentages aan extra aftrekpost, namelijk 13,5%, 27% en 36%.

Tot zover. Komende keer ga ik nader in op de WBSO. Wil u meer weten, neem contact op.
Met vriendelijke groet,
J.A. Belastingadvies & Administratiekantoor,
Hans Seijkens

PDF