Wet ter bevordering van speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) | 13 januari 2015

 

Wet ter Bevordering van Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Verleden keer heb ik een beknopt overzicht gegeven van een aantal fiscale tegemoetkomingen die innovatieve ondernemers kunnen gebruiken. Hieronder ga ik kort in op een van die tegemoetkomingen: de Wet ter Bevordering van Speur- en Ontwikkelingswerk, afgekort de WBSO.

Wat houdt de tegemoetkoming in?
Voor werkgevers bestaat de tegemoetkoming uit een vermindering van de af te dragen loonheffing van het personeel dat zich bezig houdt met speur- en ontwikkelingswerk. In 2015 bedraagt de tegemoetkoming 35% over de eerste € 250.000 aan het zogenaamde S&O-loon (in principe gebaseerd op een forfaitair uurloon van € 29) en 14% over het meerdere. Als starter wordt de 35% verhoogt tot 50%. De maximale tegemoetkoming is € 14 miljoen.
Voor zelfstandigen die minimaal 500 uur op jaarbasis spenderen aan speur- en ontwikkelingswerk wordt de tegemoetkoming gegeven in de vorm van een vaste aftrek in de inkomstenbelasting van € 12.310 in 2015. Een startende zelfstandige mag dit bedrag verhogen met € 6.157. Een zelfstandige met personeel in dienst kan van zowel het percentage als de vaste aftrek tegelijkertijd gebruik maken.
Bij de aanvraag maakt u een realistische schatting van de S&O-uren die u verwacht nodig te hebben voor een project.

Kom ik in aanmerking?
Om de WBSO toe te kunnen passen zal u een goedkeuring moeten aanvragen bij de RVO.nl. Het RVO.nl onderscheid een viertal projecten die in aanmerking komen voor de WBSO, namelijk:
– Ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur;
– Technisch wetenschappelijk onderzoek;
– Een analyse van de technische haalbaarheid van een eigen S&O-project, en
– Technisch onderzoek gericht op de verbetering  van uw fysieke productieproces of de door u gebruikte programmatuur.

Het project moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
– U organiseert en voert zelf het speur- en ontwikkelingswerk uit,
– De technologische ontwikkeling is nieuw voor uw organisatie,
– Er zijn technische knelpunten bij de ontwikkeling aanwezig en
– De werkzaamheden moeten nog plaatsvinden (WBSO wordt in principe altijd vooraf aangevraagd).

Zijn er verplichtingen?
Uiteraard zijn die er. U zal een aparte S&O-administratie bij moeten houden (per project waarvoor u WBSO aanvraagt), waarin u onder andere bijhoudt de aard, inhoud, voortgang en omvang van de werkzaamheden en welke dagen en hoeveel uur per dag een werknemer S&O-uren verricht (er is een model-urenstaat beschikbaar).
Achteraf moet u een mededeling doen aan de RVO.nl van de werkelijk gerealiseerde S&O-uren, zodat achteraf beoordeeld kan worden of er wellicht een correctie dient plaats te vinden.

Tot zover. Komende keer ga ik nader in op de RDA. Wil u meer weten, neem contact op.
Met vriendelijke groet,

J.A. Belastingadvies & Administratiekantoor,
Hans Seijkens

PDF-versie van bovenstaand bericht