Privé gebruik auto

Privé gebruik auto

De heilige koe. Altijd een dankbaar onderwerp. Krijg je een auto ter beschikking gesteld van je werkgever of de onderneming, dan krijg je in principe te maken met een bijtelling in verband met het privé gebruik van de auto. Dit privé gebruik wordt als een beloning gezien, dus is loon- of inkomstenbelasting verschuldigd.

Hieronder een waarschuwing voor degene die een verklaring minder dan 500 kilometer hebben en wisselen van auto en/of werkgever.

De hoofdregel vanaf 2017

De bijtelling is vanaf 1 januari versimpeld. De bijtelling is (overgangsregeling daargelaten) 22% van de catalogusprijs voor auto’s minder dan 15 jaar oud. Voor oudere auto’s geldt een percentage van 35, maar mag uitgegaan worden van de waarde in het economische verkeer in plaats van de catalogusprijs.
Heeft de auto geen CO2-uitstoot? Dan wordt het percentage van 22% verlaagt naar 4% (vanaf 2019 over de eerste € 50.000).

Verklaring minder dan 500 kilometer

Wordt de auto voor minder dan 500 kilometer op jaarbasis privé gebruikt? Dan wordt het voordeel op nihil gesteld. Woon-werkverkeer wordt voor deze regeling overigens aangemerkt als zakelijk gebruik (dit in tegenstelling voor het privégebruik in de btw).
Het bewijs dat er minder dan 500 kilometer privé wordt gereden ligt bij de belastingplichtige en/of inhoudingsplichtige. De “normale” manier om dit aan te tonen is door het bijhouden van een rittenregistratie. Dat er minder dan 500 kilometer privé is afgelegd blijkt uiteraard pas achteraf.
Er kan een zogenaamde “verklaring geen privégebruik” worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Als deze verklaring in de loonadministratie wordt opgenomen hoeft de werkgever geen loonheffingen in te houden over de bijtelling; tenzij de werkgever weet dat de verklaring ten onrechte is aangevraagd. De verklaring wordt per kenteken afgegeven.

Wisseling van auto en/of werkgever

Waar het met de bijtelling nogal eens mis gaat is bij het wisselen van werkgever of van auto. De 500 kilometergrens geldt namelijk op jaarbasis. En voor alle ter beschikking gestelde auto’s tezamen!

Stel je wisselt halverwege het jaar van werkgever en krijgt bij beide werkgevers een auto ter beschikking gesteld. Je hebt een verklaring bij de Belastingdienst aangevraagd voor de eerste auto. Voor de tweede auto vraag je geen verklaring aan, omdat je deze ook privé gaat gebruiken. Daarmee kom je op jaarbasis boven de 500 kilometer uit, met als gevolg dat er over de auto bij de oud-werkgever ook belasting verschuldigd is over het privégebruik. Ondanks dat er een verklaring is afgegeven.
Ook bij wisseling van auto bij één werkgever kunnen vervelende consequenties optreden. Voor Hof Amsterdam lag bijvoorbeeld het volgende geval. Eerste driekwart jaar een auto met 25%-bijtelling (het ging over het jaar 2013). Laatste maanden een auto met 0%-bijtelling. Omdat geen bijtelling over de auto verschuldigd was dacht de werknemer dat hij onbeperkt privé kon rijden. Daarmee kwam hij voor dit jaar boven de 500 kilometer uit. Gevolg: alsnog bijtelling over de eerste driekwart jaar.

U bent gewaarschuwd. Wilt u meer weten, neem contact op.

Met vriendelijke groet,
J.A. Belastingadvies & Administratiekantoor, Hans Seijkens

Pdf