Scholingsuitgaven

 

Scholingsuitgaven

Al langere tijd worden de fiscale aftrekposten in de inkomstenbelasting verder en verder gereduceerd. In het fiscaal pakket 2017 zouden de aftrek voor uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholings-uitgaven aan de beurt zijn. Recent is bekend geworden dat de wijziging is uitgesteld. Hoe zat het ook alweer met de scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting? Hieronder een korte beschrijving.

Persoonsgebonden aftrek of ondernemingskosten?

Je kan scholingsuitgaven op twee plekken tegenkomen, namelijk als persoonsgebonden aftrek, waarvan iedereen die inkomstenbelastingplichtig is gebruik kan maken en onder de ondernemingskosten. Het laatste geldt alleen voor diegene die winst uit onderneming of resultaat uit een werkzaamheid genieten.
Onder de eerste categorie vallen scholingskosten die zijn gemaakt met het oog op het verwerven van inkomen uit werk. Algemeen vormende opleidingen en hobbymatige opleidingen komen dus niet in aanmerking voor aftrek.
Onder de tweede categorie vallen scholingskosten die gemaakt worden voor het op peil houden en uitbreiden van de (al bestaande) kennis benodigd binnen je onderneming.

Persoonsgebonden aftrek

De opleidingskosten zijn onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen aftrekbaar. Een paar belangrijke aandachtspunten zijn de volgende:
– De uitgaven moeten op u drukken, dat wil zeggen u moet ze maken en ze moeten niet vergoed worden.
– Er mag geen aanspraak zijn op studiefinanciering.
– Er geldt een drempel van € 250 en een maximum van € 15.000 per jaar.
– Alleen lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld en door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen vallen onder de aftrek.

Ondernemingskosten

Ook hier zijn wat spelregels om rekening mee te houden.
– De cursuskosten vallen in principe onder een aftrekbeperking. Slechts 80% van de kosten zijn aftrekbaar.
– Reizen en verblijf in verband met de kosten zijn aftrekbaar tot € 1.500 per jaar.
– De btw kan je terugvragen, tenzij je als ondernemer btw-vrijgestelde prestaties verricht.
– In bepaalde gevallen kunnen de kosten van cursussen en opleiding volledig in aftrek worden gebracht.

Wat gaat er veranderen en per wanneer?

De scholingsaftrek zou worden omgezet in een vouchersysteem dat door de gemeenten zou moeten worden uitgevoerd. Dat zou ingaan per 1 januari 2018, maar is door de complexiteit van de materie en de wisseling van het kabinet met een jaar uitgesteld. De nieuwe minister van OCW mag dit op zich gaan nemen. Wordt vervolgd.

Tot zover. Wilt u meer weten, neem contact op.

Met vriendelijke groet,

J.A. Belastingadvies & Administratiekantoor
Hans Seijkens

pdf