Privé gebruik auto

Privé gebruik auto De heilige koe. Altijd een dankbaar onderwerp. Krijg je een auto ter beschikking gesteld van je werkgever of de onderneming, dan krijg je in principe te maken met een bijtelling in verband met het privé gebruik van de auto. Dit privé gebruik wordt als een beloning gezien,...

Lees meer

Scholingsuitgaven

  Scholingsuitgaven Al langere tijd worden de fiscale aftrekposten in de inkomstenbelasting verder en verder gereduceerd. In het fiscaal pakket 2017 zouden de aftrek voor uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholings-uitgaven aan de beurt zijn. Recent is bekend geworden dat de wijziging is uitgesteld. Hoe zat het ook...

Lees meer

Energie- en Milieu Investeringsaftrek (EIA en MIA) | 23 maart 2015

Energie- en Milieu Investeringsaftrek (EIA en MIA) In de vorige berichten ben ik ingegaan op een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen die innovatieve ondernemers zelf kunnen gebruiken om hun kosten te drukken. Veel innovatieve ondernemers zijn actief op energie- of milieugebied. Is uw product of dienst te vinden op de energielijst of...

Lees meer

Innovatiebox | 18 februari 2015

De innovatiebox Hieronder ga ik in op de innovatiebox, een fiscale tegemoetkoming voor innovatieve ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (denk aan BV’s en NV’s). Met het invoeren van de innovatiebox wordt het innovatieve ondernemerschap in Nederland gestimuleerd. Kom ik in aanmerking? Ten eerste dient de winst die u behaalt met de innovatieve...

Lees meer

Research- en Developmentaftrek (RDA) | 29 januari 2015

Research- en Developmentaftrek (RDA) In de vorige berichtgeving ben ik ingegaan op de WBSO; wat deze inhoudt, wanneer je hiervoor in aanmerking komt en de verplichtingen. Deze keer ga ik in op een met de WBSO samenhangende tegemoetkoming, namelijk de Research- en developmentaftrek (RDA). Kom ik in aanmerking? De RDA...

Lees meer

Wet ter bevordering van speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) | 13 januari 2015

  Wet ter Bevordering van Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) Verleden keer heb ik een beknopt overzicht gegeven van een aantal fiscale tegemoetkomingen die innovatieve ondernemers kunnen gebruiken. Hieronder ga ik kort in op een van die tegemoetkomingen: de Wet ter Bevordering van Speur- en Ontwikkelingswerk, afgekort de WBSO. Wat houdt...

Lees meer

Fiscale tegemoetkomingen voor innovatieve ondernemers | 17 december 2014

  Fiscale tegemoetkomingen voor innovatieve ondernemers Het ondernemerschap wordt door de Nederlandse overheid gestimuleerd. Zelfstandige ondernemers hebben onder voorwaarden recht op de zelfstandigen- en startersaftrek, de MKB-winstvrijstelling en Fiscale Oudedagsreserve. Ondernemers kunnen zakelijke kosten in aftrek brengen, willekeurig afschrijven, gebruik maken van diverse doorschuiffaciliteiten in het geval ze hun onderneming...

Lees meer